Sistem Pendaftaran Pra Konvokesyen PSAS

Sistem Pendaftaran Pra Konvokesyen PSAS ini adalah merupakan kaedah pengumpulan data graduan politeknik secara berpusat yang boleh dikemaskini oleh pensyarah dan juga graduan sendiri. Pihak pengurusan boleh memantau dan menganalisa data yang dikumpulkan bagi meningkatkan tahap kebolehdapatan kerja graduan politeknik dan seterusnya dapat meningkatkan dan menambahbaik mutu pengajian di politeknik. Sistem ini hanyalah untuk para pelajar yang telah menamatkan latihan industri pada sesi sebelum ini.