Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Unit Pentadbiran & Kewangan

Peta Laman

Bahasa/Language

Ms-My   English (UK)
Open Panel
WAWASAN

Menjadi pusat pentadbiran yang berkesan ke arah menyelesaikan segala masalah berhubung dengan pengurusan sumber manusia, pengurusan pentadbiran dan pengurusan kewangan.


PSAS Berazam

menjadi Institusi Pendidikan dan Latihan Separa Profesional terulung di Malaysia. PSAS Ingin menjadi pusat kecemerlangan pendidikan dalam bidang Kejuruteraan, Perdagangan dan Hospitaliti serta berazam untuk melahirkan graduan yang berketrampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab selari dengan Falsafah Pendidikan Negara.

MISI

• Meninggikan kemampuan bertindak pantas terhadap aduan dan maklumbalas.
• Memupuk budaya senantiasa berusaha ke arah kecemerlangan.
• Berusaha mencapai penyelewengan sifar.
• Mematuhi peraturan-peraturan semasa.
• Peka terhadap teguran audit.
• Menggiatkan usaha peningkatan kualiti dan inovasi.
• Memimpin meneruskan kekuatan maklumat.
• Menyayangi persekitaran kerja bersih, indah dan ceria.PSAS Beriltizam

untuk memberikan Pendidikan dan Latihan separa professional yang berkualiti
melalui sistem pengurusan dan pendidikan yang strategik, efektif, responsif dan relevan; prasarana yang lengkap dan persekitaran yang kondusif; bagi memenuhi keperluan modal insan dan tenaga kerja yang berketrampilan berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

PSAS Beriltizam

untuk menghasilkan tenaga kerja separa profesional yang berkualiti bagi
menampung keperluan sektor awam dan swasta di Malaysia.


PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Pengurusan Personel

Pengurusan Personel melibatkan lapan proses utama berfungsi menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan perkhidmatan dan perkembangan kemajuan staf Politeknik Sultan Azlan Shah.

Antara perkhidmatan dan fungsi-fungsi utamanya ialah:

1. Pewujudan jawatan baru.
2. Pengisian jawatan.
3. Pengesahan jawatan.
4. Kenaikan Pangkat.
5. Latihan staf.
6. Tatatertib.
7. Persaraan wajib dan
8. Kelulusan Penyata Perubahan.

Hubungi Kami

Politeknik Sultan Azlan Shah
Behrang Stesyen,35950 Behrang, Perak.

Tel: 605-4544431, Fax: 605-4544993
Email: pro.psas@psas.edu.my

Pertanyaan / Maklum Balas

Kod QR

Pautan Kerajaan

Find Us On Facebook
Find Us On Google
Find us on Youtube