Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Pusat Jaminan Kualiti & Akreditasi

Peta Laman

Bahasa/Language

Ms-My   English (UK)
Open Panel

Pusat Jaminan Kualiti Dan Akreditasi- Ke arah "Zero NCR"

 

Visi

 Menjadi institusi TVET perdana terpimpin industri menjelang 2020

 

Misi

Melahirkan graduat yang holistik, berciri keusahawanan dan seimbang berteraskan kurikulum terpimpin industri melalui ekosistem pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti, inovatif dan dinamik serta mendapat pengiktirafan global

 Dasar Kualiti

PSAS bertekad untuk memberikan perkhidmatan pendidikan dan latihan dalam bidang teknikal dan vokasional melalui pelaksanaan sistem pengurusan kualiti yang dipertingkatkan keberkesanannya secara berterusan bagi melahirkan modal insan yang holistik, berciri keusahawanan dan seimbang selaras dengan keperluan gunatenaga negara.

Skop Tugas dan Tanggungjawab

Skop Tugas PPPT

 

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 

Hubungi Kami

Politeknik Sultan Azlan Shah
Behrang Stesyen,35950 Behrang, Perak.

Tel: 605-4544431, Fax: 605-4544993
Email: pro.psas@psas.edu.my

Pertanyaan / Maklum Balas

Kod QR

Pautan Kerajaan

Find Us On Facebook
Find Us On Google
Find us on Youtube